زن
افزودن به سبد خرید
نام کتاب: زن
نویسنده: جمیله کدیور
قیمت: 9.500 تومان
خلاصه:
در این مجموعه برآنم که تقابل دو دیدگاه را نشان دهم: دیدگاهی که به زن، به عنوان یک انسان برابر با مرد می نگرد در مقابل دیدگاهی که زن را به دلیل زن بودن، جنس دوم می شمرد. دیدگاهی که زن را حاکم بر سرنوشت خود می داند، در مقابل دیدگاهی که زن را اسیر جسم، جنس و جنسیت خود می داند. درحالیکه دیدگاه نخست بر این باور است که زن، ضمن زن بودن، مادر بودن و مولد بودن می تواند مراحل تکامل را طی کند، دیدگاه دوم معتقد است محدودیت های فیزیکی زن، زایندگی و مادری او با انجام فعالیت های سیاسی اجتماعی تباین دارد...

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا