وزیران فرهنگ و آموزش و پرورش ایران
افزودن به سبد خرید
نام کتاب: وزیران فرهنگ و آموزش و پرورش ایران
نویسنده: پروین دخت تدین

خلاصه:
در این کتاب، نویسنده به بررسی زندگی و عملکر چهارده شخصیتی که در راس وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش (اعم از وزیر و سرپرست وزارت) در بازه ی زمانی 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 قرار داشتند، پرداخته است.

شخصیت هایی که در بین آنها هم افراد فاضل و شاعر و دانشمند یافت میشد، و هم سیاستمدار و نظامی و غیرفرهنگی. برخی چند سال مسوولیت وزارت را بر عهده داشتند و برخی فقط چند روز. عاقبت آنها بعد از وزارت نیز متفاوت بود. بعضی جلای وطن کردند و برخی در ایران ماندند و عواقب پذیرش مسوولیت را دیدند...

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا