نام کتاب: سهراب کشان
نویسنده: سید عطاالله مهاجرانی

خلاصه:
بنیاد داستان 'سهراب کشان'، داستان سهراب و رستم در شاهنامه فردوسی و مقوله فرزندکشی در اساطیر و تاریخ و ادبیات کشور ماست.
چندین هزار سال است که همواره نسل جدید که نماد آرمان، پویایی و شکوفایی است، قربانی نسل قدیم که نشانه رکود، تحجر و عادت زدگی است، می‌شود. داستان در روستای " مارون " اتفاق می‌افتد که نشانه‌ای است از فضای فرهنگی و اجتماعی روستاهای کشور ما در دهه‌ سی و چهل. و ما هم چنان دوره می کنیم روز را، هنوز را!

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا