نام کتاب: شیخ بی خانقاه
نویسنده: سید عطاالله مهاجرانی

خلاصه:
این کتاب فراهم آمده از بیست و دو داستان و یا گفت و گو با حاج آخوند است؛ داستان زندگی و سلوک حاج آخوند و شیوه مواجهه او با انسان ها و موضوعات و حیوانات و طبیعت.

«گفتم: این ماجراها مثل عقرب سرخ و سیاه به ذهنم چسبیده است. مدام نیش می زنند. آرام و قرار ندارم. حاج آخوند گفت: ببین پسرم، وقتی خداوند به ما می گوید: لا تجسّسوا، یعنی بایست از همان ابتدا دروازه یا پنجره تجسس را ببندیم. کور کنیم. اگر از دروازه یا پنجره تجسس، با هر بهانه و توجیهی وارد شدیم، کار مشکل می شود. همان عقرب های سرخ و زرد و سیاه توی ذهن و بلکه دل انسان جست و خیز می کنند و می گزند و نیش می زنند....»

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا