نام کتاب: موسم هجرت به شمال
نویسنده: طیب صالح
مترجم: سید عطاالله مهاجرانی

خلاصه:
رمان موسم هجرت به شمال، اتفاقی بزرگ در تاریخ ادبیات و زبان عربی است. این رمان کوتاه، به عنوان یکی از صد رمان برگزیده تاریخ ادبیات جهان معرفی شده است.
طیب صالح توانسته است فشرده تاریخ فرهنگ و هنر و سیاست و آرزوها و رنج ها و در یک کلام زندگی مردم سودان را در ساختار و سبکی ممتاز و زبانی درخشنده و اقتصاد کلمه ای بی مانند، روایت کند.
مترجم کتاب این بخت خوش را داشته است که سال ها با طیب صالح آشنا و بلکه مآنوس باشد و درباره این رمان و ترجمه آن به زبان پارسی با طیب صالح گفتگو کند. او می دانست که قرار است این رمان به زبان پارسی منتشر شود. دریغا که از جهان رفت و شاهد نشر ترجمه پارسی نشد!
راوی رمان که نامش را نمی دانیم، در دهکده ای در انحنای نیل، که نام دهکده را نیز نمی شناسیم، زندگی خود و نیز زندگی مصطفی سعید را روایت می کند. روایتی از زندگی در جنوب و شمال، تقابل جنوب استعمارزده و شمال استعمارگر؛ شرق و غرب. طیب صالح می گفت، می بایست شخصیت ها در رمان به مرز اسطوره نزدیک شوند، دهکده و مصطفی سعید چنین هویت و صبغه ای در رمان یافته اند.
نثر رمان موسم هجرت به شمال را می توان شبیه شعر منثور محمود درویش شاعر بزرگ فلسطینی تلقی کرد. در هر دو می توان موسیقی و طنین آیات قرآنی را مشاهده نمود.
راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا