نام کتاب: خوش خیال بد اقبال
نویسنده: امیل حبیبی
مترجم: سید عطاالله مهاجرانی
قیمت: 10.500 تومان
خلاصه:
حبیبی برای بیان داستان خود، از سویی از شیوه داستانی هزار و یک شب بهره می گیرد. المتشائل مرکب از چهل و پنج قسمت است که در قالب سه کتاب تنظیم شده است. شیوه تنظیم رمان را می توان گونه ای آرابسک در ادبیات نامید. همان نقوش پیچاپیچ مواج، موج هایی که باز وبسته می شوند؛ سر در پی هم می نهند. خط هایی که بر هم می غلتند و در برابر دیدگان قرار نمی یابند. مثل اسلیمی که بورکهارت آن را آرابسک می خواند. سر بنه آنجا که باده خورده ای! رمان مثل تاک است؛ مثل خوشه انگور. دانه ها برهم و کنار هم و گاه در امتداد هم چیده شده اند.

سعید ابی النحس شخصیت غریبی ست که در اندرون ما زندگی می کند.

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا