نام کتاب: کالبد شکافی قدرت داعش
نویسنده: جمیله کدیور

خلاصه:
جهت مقابله موثر و جامع با پدیده ای همانند داعش، شناخت عمیق ریشه ها و واکاوی دقیق نقاط ضعف و قوت آن ضروری ست. کتاب کالبد شکافی داعش، بر اساس چنین باوری و با هدف درک علل و دلایل شکل گیری داعش، شناسایی ابعاد مختلف قدرت داعش، جایگاه ایدیولوژی در کنار سایر مولفه های قدرت و نحوه ترویج ایدیولوژی این سازمان شکل گرفت.

به رغم فجایع و جنایت های تکان دهنده و قساوت بی سابقه داعش در سال های اخیر، در این پژوهش سعی شده داعش را همچون پدیده ای چندوجهی واکاوی نماید و به دور از واکنش های تند و هیجان زده، مبانی سخت و نرم قدرت آن را بررسی کرده، نقش عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای قدرت داعش را مطالعه کند.

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا