نام کتاب: جرعه ای از جام عاشورا
نویسنده: سید عطاالله مهاجرانی

خلاصه:
دعای عرفه امام حسین علیه السلام، عرفان نظری اوست و عاشورا، عرفان عملی او. آنچه از شیدایی عبودیت و ستایش خداوند در دعای عرفه بر زبان رانده بود، در کربلا و عاشورا در منظر چشم انسان و تاریخ قرار داد، منظری فرا زمانی و فرا مکانی… زیارت عاشورا در حقیقت پیوند میان دعای عرفه و عاشورا و انسان امروز است که می خواهد عاشورا را بشناسد و از عطر دعای عرفه که در متن زیارت عاشورا تراویده است، سرمست شود. کتاب «جرعه ای از جام عاشورا»، در واقع روایت تفسیر و تأویل زیارت عاشورا از زبان کسانی است که با عاشورا و عرفه زندگی می کردند. زیارت عاشورا الفاظی بر زبانشان نبود، زندگی بود.

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا