نام کتاب: عیسی پسر انسان
نویسنده: جبران خلیل جبران
مترجم: سید عطاالله مهاجرانی
قیمت: 14.000 تومان
خلاصه:
جبران خلیل جبران (1931-1883) پدیده ی غریبی ست؛ صبح سرخ را لاجرعه سرکشید! نوشته های او به تعبیر بیهقی از لونی دیگر است. طنین آوای آیات قدسی، صدای زنگ مزامیر و غزل غزل های سلیمان و انجیل یوحنای عاشق، از نثر او به گوش می رسد و نیز در نثر عربی اش موسیقی درونی آیات قرآن مجید آشکارست. نثر او شاعرانه است؛ نمایشگاه نقاشی ست؛ کارگاه موسیقی کلام. ...

پیش از نگارش"عیسی پسر انسان"، جبران نوشته ها ی دیگری در باره ی مسیح دارد. اما عیسی پسر انسان، گویی فرصت و مناسبتی بوده است تا او تمام شوریدگی و دلدادگی اش را یکجا نثار مسیح کند. این کتاب در سال 1928 منتشر شده است. نگارش جبران بدیع و بی همانند است. او از زاویه ی دید هفتاد نفر در هفتاد و نه بخش به عیسای ناصری نگریسته است...

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا