نام کتاب: گوهر نماز و نیایش
نویسنده: سید عطاالله مهاجرانی
قیمت: 11.000 تومان
خلاصه:
در نماز، انسان-بندهٔ خداوند- تمام قامت می ایستد. به رکوع می رود، نیم حلقه ای تشکیل می شود. خداوند بزرگ را می ستاید و تسبیح می گوید؛ پیشانی بر خاک می نهد. یک حلقه کامل...حلقه کوبهٔ وجود انسان بر دروازهٔ هستی!

به تعبیر مولوی:
گفت پیغمبر رکوع است و سجود
بر در حق کوفتن حلقهٔ وجود!

با نماز انسان به حقیقت هستی خویش راه می برد. در مدار هستیِ هستی بخش قرار می گیرد. با خداوند سخن می گوید و سخن خدا را می شنود.
سمع الله لمن حمده، سخن خداوندست از زبان بنده نیایشگر و نماز گزار.
راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا