کمیسیون اصل نود (جلد سوم)
افزودن به سبد خرید
نام کتاب: کمیسیون اصل نود (جلد سوم)
نویسنده: جمیله کدیور

خلاصه:
مجموعه‌ی سه جلدی کمیسیون اصل نود، مجموعه‌ایست مستند که معرف جایگاه، مبانی قانونی عملکرد این کمیسیون و فعالیت‌های آن طی ادوار مختلف مجلس می‌باشد.
جلد سوم به فعالیت‌های کمیسیون در دوره‌ی ششم طی هفت فصل می‌پردازد. فصل اول به مقدمات و مشکلات شکل‌گیری کمیسیون اشاره دارد. فصل دوم عملکرد کمیسیون را در دوره‌ی ششم تشریح کرده و فصل سوم به توضیح فعالیت کمیته‌های کمیسیون با اشاره به برخی پرونده‌های مهم مربوطه در هر کمیته می‌پردازد. فصل چهارم به چهارده گزارش قرائت شده در صحن علنی و برخی تذکرات مرتبط با گزارش‌ها پرداخته و فصل پنجم واکنش دستگاه‌های اجرایی و قضایی را نسبت به گزارش‌ها به تفکیک به طور مستند مورد اشاره قرار می‌دهد. در فصل ششم به نطق‌ها و تذکرات مرتبط با اصل نود در صحن علنی پرداخته شده و بالاخره در فصل هفتم ، چالش‌های اساسی کمیسیون در دوره‌ی ششم مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. در پایان جمع‌بندی نویسنده از مطالب مندرج در سه جلد کتاب، تحت عنوان سخن‌آخر در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

راهنمای خرید
بخش فروش سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.
^ بالا